احمدی: سفر گردشگران ایران و لهستان با برقراری پرواز مستقیم بیشتر می‌شود