واکنش‌عضو تیم‌مذاکره‌کننده به مستند جنجالی اخیر تلویزیون