تجلیل و قدردانی رهبر معظم انقلاب از رشادت و ایثارگری جانبازان سرافراز کشور