اطلاعیه فدراسیون فوتبال در باره خبر یک روزنامه ورزشی