۱۴ هزار نفر از مردم آذربایجان غربی راهی مرقدامام راحل می شوند