اتحاد پیروان ادیان الهی مانع حکومت استکبار بر مظلومان می‌شود