دبير ستاد اقامه نماز با مدير کل زندان هاي استان البرز ديدار کرد