قائم مقام استقلال: سهمیه خوزستان در لیگ برتر فوتبال را حفظ می کنیم