نمایشگاه کتاب سیره امام حسین(ع) در ساوه گشایش یافت