جلسه شمسایی با افتخاری برگزار شد/ وحید سرمربی موقت نیست!