تأسیس کارخانه‌ی تولید سنگ مصنوعی با حمایت بنیاد برکت در همدان