تجلیل و قدردانی امام خامنه‌ای از رشادت و ایثارگری جانبازان سرافراز کشور