جیبوتی ظرفیت دریافت کمک‌های ایران به یمن را نداشت/هواپیما بازگشت