مردانی که دستشان را دادند تا دستمان برای مذاکرات پر باشد/خاموشی صدای ماندگار رادیو/تجلیل از خالق «یو