واتسکه: گون‌دوگان پیشنهاد زیاد دارد/ بزرگان بوندس‌لیگا به تیم‌هایی مثل استوک‌سیتی نمی‌روند