تمایل پرس به جدایی کارلتو و علاقه آنچلوتی به ماندن در رئال‌ مادرید