سپاه پاسداران نجات بخش ملت ایران و اسلام عزیز است/ به تذکرات شورا رسیدگی نمی شود/