مراسم تجلیل از ۴۰ سال مجاهدت صادق آهنگران برگزار می شود