قائم‌مقام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی: از سهمیه بنزین بی‌خبرم!