کار احداث بیمارستان 96 تختخوابی تامین اجتماعی دزفول آغاز شد