چرا وزارت خارجه به بدعهدی آمریکا واکنش نشان نمی‌دهد؟