فراخوان كارگاه رايگان روزنامه‌نگاري وي‍ژه دانشجويان و طلاب