توزیع کارت آزمون کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد از فردا آغاز می‌شود