واکنش افشارزاده به حضور منصوریان، مجیدی، مهدی رحمتی و آندو تیموریان در استقلال