عمران زاده: شرمنده هواداران شدیم / امیدوارم امسال وضعیت باشگاه مشخص شود