امام جمعه بروجرد: جانبازان سند ایثار و مظلومیت ملت ایران هستند