طی مراسمی در شرکت مدیران خودرو ستاره های سرخابی خودروهای خود را تحویل گرفتند