تخصیص اعتبار 120 میلیاردی برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاهی