پاسداران انقلاب اسلامی با عاشورا و فرهنگ شهادت پیوندی عمیق دارند