نمایشی با سه کارگردان/ نشست خبری «انگار در چشمان تو اسب می‌دود» برگزار شد