کنسرت موسیقی دستگاهی ایران در باغ موزه نگارستان(عکس)