کارخانه پلاستیک سازی اردبیل بطور کل طعمه حریق شد+جزئیات