اولین کنگره سراسری جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی آغاز شد