ای کاش به خوابم بیایی، باور کن چشم‌های تو را دوست دارم /دکلمه ای ماندگار از مرحوم مهران دوستی را بشنو