تشکیل ستاد تدوین برنامه پنج ساله هلال احمر همسو با برنامه ششم