از تحصیل 65 هزار دانش آموز در شهرستان ملارد تا محدودیت در فضای آموزشی