مجید جلالی کماکان سرمربی سایپاست/ موافقت با جدایی پورغلامی