باج‌گیری السیسی از آل سعود در تجاوز به یمن در شأن مصر نبود