بازدید مدیر اجرایی شورای المپیک آسیا از فدراسیون‌ انجمن‌های ورزشی