طیب‌نیا: بازگشایی پرونده بدهکاران بدحساب/ شناسایی ۴مشکل بزرگ در شبکه بانکی