تمهیدات شهرداری تهران برای برگزاری باشکوه‌تر مراسم ارتحال امام