بسیاری از یاران شهید امام حسین(ع) در کربلا یمنی بودند