رهبر انقلاب واژه «جاهلیت مدرن» را از رسول خدا(ص) وام گرفته اند