هزینه‌های جشنواره کودک مطابق با مصوبه شورا برنامه‌ریزی شود