کرمانشاه مقام دوم مسابقات منطقه‌ای آفرود را کسب کرد