سنایی: ایران در نشست بعدی اجلاس شانگهای در سطح عالی شرکت می‌کند