آغاز بکار یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و اندونزی