دیدار نمایندگان رهبر معظم انقلاب با خانواده جانبازان