حوزه‌های علمیه خواهران در حفظ سلامت روانی جامعه نقش بسزایی دارند