کمبود پرستار در کشور یک مشکل ریشه‌ای است/ ۲۰۰ هزار پرستار کم داریم